საუკეთესო პროგრამა თქვენი შვილებისთვის

რატომ სკოლა ახალი თაობა?

სკოლა „ახალი თობა „ დაარსდა 2018 წელს. ფუნქციონირება დაიწყო 160 მოსწავლით. დღეს სკოლაში სწავლობს 325 მოწავლე. სკოლა ორიენტირებულია საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობაზე, დამოუკიდებელი, კრიტიკული, შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაზე. დინამიკური ცოდნის გადაცემაზე, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა კონტექსტში ცოდნის ადეკვატურად გამოყენებას

სკოლის მთავარი პრიორიტეტია ბავშვი-წარმატებული მომავალი

გაიგე მეტი ჩვენს სკოლაზე

საუკეთესო პროგრამა თქვენი შვილებისთვის

სკოლა „ახალი თობა „ დაარსდა 2018 წელს. ფუნქციონირება დაიწყო 160 მოსწავლით. დღეს სკოლაში სწავლობს 325 მოწავლე. სკოლა ორიენტირებულია საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობაზე, დამოუკიდებელი, კრიტიკული, შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაზე. დინამიკური ცოდნის გადაცემაზე, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა კონტექსტში ცოდნის ადეკვატურად გამოყენებას

დაგვიკავშირდით ახლავე
  • ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
  • ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი